Tietosuojaseloste Metsähallituksen Luontopalvelujen ylläpitämästä kuvapankkisovelluksesta Images.nationalparks.fi


Metsähallituksen Luontopalvelut ylläpitää kuvapankkia verkko-osoitteessa http://images.nationalparks.fi/.

Kuvapankkipalvelu toimii palveluntarjoajan alustalla ja palvelimella.

Kuvapankissa tallennetaan ja tarjotaan maksutta viestintäkäyttöön tietyin käyttöoikeuksin valokuvia Metsähallituksen Luontopalvelujen hoitamista luonto- ja kulttuurikohteista. Kuvat on tarkoitettu epäkaupalliseen viestintään kohteista ja niiden hoidosta sekä kohteiden tarjonnasta luontomatkailussa.

Kukin käyttäjä rekisteröityy palveluun henkilökohtaisella sähköpostiosoitteella ja saa järjestelmän antaman henkilökohtaisen salasanan, joilla kirjaudutaan käyttäjäksi. Rekisteröityessä sitoudutaan palvelun käyttöehtoihin. Palvelu on suomenkielinen.

Tietojen kerääminen käyttäjistä eli asiakkaista

Kuvapankissa käsiteltävät henkilötiedot saadaan käyttäjältä, joka tallentaa tiedot järjestelmään rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröitävät tiedot ovat nimi, työnantaja ja sen katu- ja/tai postiosoite, henkilökohtainen (työ)sähköpostiosoite sekä kuvien käyttötarkoitus.  Lisäksi rekisteröityjä ilmoittaa, edustaako hän käyttäjänä Metsähallituksen Luontopalvelujen henkilökuntaa, mediaa (esim. toimittajat) vai Metsähallituksen Luontopalvelujen kumppanitahoa (esim. luontomatkailuyritys).

Näiden tietojen perusteella kuvapankin pääkäyttäjät aktivoivat käyttäjätunnuksen niillä käyttöoikeuksilla, mitkä Metsähallitus on kuvaajilta hankkinut valokuviin.

Järjestelmä tallentaa myös tiedot kunkin käyttäjän käyttöönsä lataamista kuvista.

Henkilötietoja ei kerätä eikä rekisteröidä kuvissa esiintyvistä henkilöistä.
Kuvaajan nimi ilmoitetaan kuvan yhteydessä osana tekijänoikeutta.

Tietojen käsittely ja luovutus

Käsittely perustuu sopimukseen rekisteröidyn kuva-aineiston  käyttäjän kanssa sekä velvollisuuteen taata, että kuvia käytetään vain siinä käyttöyhteydessä, jonka Metsähallitus on kuvaajalta sopimuksen kautta saanut.

Metsähallitus ylläpitää järjestelmään sisältyvää henkilötietoa käyttäjistä myöntääkseen tai tarvittaessa muuttaakseen käyttöoikeuksia (esim. sähköpostiosoitteen vaihtuminen) sekä tarkastellakseen asiakasprofiilia toiminnan kehittämiseksi. Käyttöoikeus voidaan myös poistaa väärinkäytön vuoksi.

Rekisteröityneiden tiedot ovat Metsähallituksessa vain järjestelmän pääkäyttäjien nähtävissä ja poistettavissa.

Tietoja ei käsitellä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja käsittelee edellä mainittujen lisäksi vain järjestelmän ylläpitäjä, jonka toimista Metsähallitus on sopinut, eikä tietoja luovuteta muille tahoille.

Tietojen suojaus ja säilytys

Kuvapankki-järjestelmän suojauksessa noudatetaan hyvää tietoturvakäytäntöä sekä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä niitä täydentäviä Metsähallituksen ohjeistuksia. Järjestelmän käyttö on rajattu käyttöoikeuksilla vain tietoja työssään tarvitseville henkilöille.

Rekisteriin pääsevät Metsähallituksen henkilökunnan ne jäsenet, joilla on pääkäyttäjän käyttäjätunnukset Metsähallituksen images.nationalparks.fi-kuvapankkipalveluun. Pääsy ylläpitoon on suojattu tunnuksen ja salasanan avulla.

Tietoja säilytetään palveluntarjoajan järjestelmässä ja palvelimella Suomessa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot sekä oikeus pyytää epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista ja niiden käsittelyn rajoittamista tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käyttäjätunnuksensa ja yhteystietojensa poistaminen. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelytoimista.

Rekisterin pitäjän yhteystiedot

Tietosuojaselostetta ja rekisteröidyn oikeuksia koskevissa kysymyksiin vastaa järjestelmän rekisterivastuuhenkilö Tiina Grahn (tiina.grahn@metsa.fi) sekä tietosuojavastaava Janne Kiiskinen (janne.kiiskinen@metsa.fi). Tietosuoja-asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjään: Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa tai vaihtoehtoisesti tietosuoja@metsa.fi osoitteeseen.